Sempozyum Konuşmacıları


T
oplumsal Travmalar ve Travma Yaşamış Toplumların Özellikleri

Prof. Dr. Ahmet Tamer AKER

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü

 

 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmada Hemşire İnsan Kaynağı 

Doç. Dr. Leman ŞENTURAN

Biruni Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Sağlık Boyutu

Doç. Dr. Zafer ÇALIŞKAN

Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimleri Fakültesi,  İktisat Bölümü

 

Travma Yaşamış Toplumlarla Çalışan Hemşireleri Güçlendirme

Yrd.Doç. Dr. Figen İNCİ

Ömer Halis DEMİR Üniversitesi, Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü

 

Hemşireliğin Duygusal Yükü: Ne Kadar Ağır Olabilir?

Öğr. Gör. Gülay AKMAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

 

Hemşirelerin Sığınmacılara Bakım Verirken Karşılaştıkları Sorunlar

Öğr. Gör. Figen ÇAVUŞOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

 

Hemşirelik İş Yükü Analizi Samsun Örneği: Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmada Yerel Ölçekli Bir Değerlendirme

Hemşire Arzu KESKİN GÖKSEL

Samsun Kamu Hastaneler Birliği

 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmada Toplum Sağlığı Odaklı  Hemşirelik Hizmetleri Samsun Örneği 

Hemşire Meral AY

Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü