Kurullar

Onursal Başkan

Prof. Dr. Sait BİLGİÇ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Nermin KILIÇ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili

Sempozyum Başkanı

Prof Dr. Özen KULAKAÇ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı

Bilimsel Kurul

Prof. Dr. Ahmet Tamer AKER
İstanbul Bilgi Üniversitesi

Doç. Dr. Leman ŞENTURAN
Biruni Üniversitesi

Doç. Dr. Zafer ÇALIŞKAN
Hacettepe Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Figen İNCİ
Ömer Halis Demir Üniversitesi

Öğr. Gör. Gülay AKMAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Öğr. Gör. Figen ÇAVUŞOĞLU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Hem. Arzu Keskin GÖKSEL
Samsun Kamu Hastaneleri Birliği

Hem. Meral AY
Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Özen KULAKAÇ

Yrd. Doç. Dr. Serap SEZGİN

Yrd. Doç. Dr. Oya Sevcan ORAK

Öğr. Gör. Gülay AKMAN

Arş. Gör. Kübra GÜMÜŞ

Arş. Gör. Ercan TUNÇ

Arş. Gör. Kübra GÜLIRMAK

Hem. Şengül BEŞİRLİ

Hem. Birsen YAZGAN

Hem. Meral AY

Hem. Şebnem KAYA

Hem. Arzu TURAN

Hem. Arzu KESKİN GÖKSEL

Hem. Şule AKÇAY

Hem. Yeşim ATEŞ

Hem. Emine KOYUN

İşbirliği Yapılan Kurum ve Kuruluşlar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Samsun Kamu Hastaneleri Birliği

Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü

Özel Samsun Medicana Hastanesi

Özel Medibafra Hastanesi

Samsun VM Medical Park Hastanesi

Sekreterya

Arş. Gör. Ercan TUNÇ

Hem. Ayşe BEKAR

Hem. Emine Öznur ŞAHİN

Adres

Ondokuz Mayıs Üniversitesi,
Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Kurupelit Kampüsü,
55139 Atakum/Samsun

Tel

Arş. Gör. Ercan TUNÇ
0541 260 38 53

Hem. Ayşe BEKAR
05320126032

Hem. Emine Öznur ŞAHİN
05054785341

e-mail: hhgs2017@gmail.com