TRAVMA YAŞAYAN BİREYLERE YÖNELİK TEMEL DÜZEY PSİKOSOSYAL BAKIM KURSU

Kurs Programının Amacı: Hemşirelerin travma yaşayan bireyi tanıma ve psikososyal bakım becerilerinin geliştirilmesidir.

Kurs Programının Hedefleri:

Bu kursun sonunda katılımcıların:

 • Psikolojik travmaları açıklayabilmesi
 • Psikolojik travma yaşayan bireyin gösterebileceği psikososyal tepkileri açıklayabilmesi
 • Travma yaşayan bireyi tanıması ve özelliklerini söyleyebilmesi
 • Travma yaşamış bireylere yönelik temel düzey psikososyal yardım becerileri geliştirebilmesi

Eğitim Yöntemleri: Eğitmen sunumları, uygulama, grup tartışmaları, soru cevap, film ve belgesel üzerinden tartışma

Verilecek Belge: Katılım Belgesi

Kimler Katılabilir: Travma yaşamış bireylere yönelik psikososyal bakım becerilerini geliştirmek isteyen klinisyen  hemşireler,  hemşirelikte lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve akademisyenler.

Kurs Tarihi ve Saati: 11 Mayıs 2017, 09:00-16:00

Kurs Yeri: Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü

Eğitimciler ve Kısa Özgeçmişleri:

Yrd. Doç. Dr. Serap SEZGİN

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunda 2000 yılında lisans derecesini alan öğretim üyesi, 2003 yılında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve 2007 yılında aynı anabilim dalında doktora eğitimini tamamlamıştır. 2006 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesinde göreve başlamış ve 2007 yılında Yardımcı Doçent olarak görevine devam etmiştir. Ulusal ve uluslaraarsı indekslerde yayınlanmış makaleleri bulunan öğretim üyesi aynı zamanda varoluşcu psikoterapi alanında  logoterapisttir. Bunun dışında çift ve cinsel terapi eğitimleri ile oyun terapisi eğitimleri almıştır. Multiple Skleroz tanısı almış bireylerle aktif olarak psikosoyal bakım alanında çalışmaktadır.

 

Yrd. Doç. Dr. Oya Sevcan ORAK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunda 2008 yılında hemşirelik lisans, 2011 yılında ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği yüksek lisans derecesini almış olan öğretim üyesi, 2015 yılında Atatürk Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında doktora eğitimini tamamlamıştır. 2011 yılında Ordu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olarak göreve başlamış, 2016 yılında ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Yardımcı Doçent olarak görevine devam etmiştir. Ulusal ve uluslararası indekslerde yayınlanmış makaleleri, kitap bölümleri bulunan öğretim üyesinin aynı zamanda çocuklarda bilişsel davranışçı terapi ve oyun terapisi uygulayıcı sertifikaları bulunmaktadır. Müzik ve psiko-eğitimi içeren psikososyal bakım uygulama alanlarına yönelik projelerde görev almıştır. Çocuk ruh sağlığı alanında çalışmalar yapan öğretim üyesi, çocuk ihmali ve istismarı alanında bilimsel ve sosyal çalışmalarda bulunmaktadır. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde görevine Yardımcı Doçent olarak devam etmektedir.

KURSUN İÇERĞİ: 

 • Psikolojik travma ve doğası
 • Psikolojik travma yaşayan bireyin özellikleri ve bu özellikleri tanıma
 • Duygu ve düşüncelerin bedene yansıması ve bedeni dinlemeye ilişkin kısa bir meditasyon yolculuğu
 • Psikososyal bakım nedir?
 • Psikolojik travma yaşayan birey ve psikososyal bakım
 • Kayıp ve ölüm yaşayan birey ve psikososyal bakım
 • İhmal ve istismarı yaşayan çocuk ve ailesinin psikososyal bakımı