HEMŞİRELİKTE TEMEL ARAŞTIRMA KURSU

Kurs Programının Amacı: Hemşirelerin bilimsel araştırma yapma ve yazma becerilerinin geliştirilmesidir.

Kurs Programının Hedefleri:

Bu kursun sonunda katılımcıların:

 • Hemşirelikte bilimsel araştırmanın önemini açıklayabilmesi
 • Hemşirelikte bilimsel araştırma konusunu ve yöntemini seçebilmesi
 • Bilimsel araştırma yapma ve yazma ilkelerini tanımlaması
 • Araştırma yapma ve yazma konusunda temel düzey becerilerini geliştirmesi

Eğitim Yöntemleri :  Eğitmen sunumları, soru-cevap, grup tartışmaları, örneklendirme.

Verilecek Belge :  Katılım belgesi

Kimler Katılabilir : Hemşirelikte bilimsel araştırma yapma ve yazmayla ilgili bilgileri öğrenmeye ve geliştirmeye ilgi duyan klinisyen hemşireler, hemşirelikte lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve akademisyenler.

Kurs Tarihi ve Saati: 10 Mayıs 2017, 09:00-16:00

Kurs Yeri: Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü

Eğitimci ve Kısa Özgeçmişi: 

Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

Atatürk üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda 1992 yılında lisans, 1999 yılında aynı üniversitede Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve 2003 yılında aynı anabilim dalında doktora öğrenimini tamamlamıştır. 2000 yılında Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda Araştırma Görevlisi kadrosuna atanan Tanrıverdi, 2005 yılında Yardımcı Doçent olarak görevine devam etmiştir. Aynı yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümüne Yardımcı Doçent olarak başlamış ve bu üniversitede Doçent ve Profesörlük unvanlarını almıştır. Ulusal ve uluslararası indekslerde taranan dergilerde çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Yürütücü ve araştırmacı olarak görev aldığı tamamlanan projeleri bulunmaktadır. Kültürlerarası hemşirelik alanında çok sayıda çalışması bulunan öğretim üyesi European Transcultural Nurses’ Association (ETNA) üyesi, Kültürlerarası Hemşirelik Derneği’nin kurucu başkanıdır. Bu alanda ulusal ve uluslararası kitapları bulunmaktadır.


KURSUN İÇERİĞİ

 • Hemşirelikte bilimsel araştırma neden önemlidir?
 • Hemşirelikte bilimsel araştırmanın konusu nasıl seçilmelidir?
 • Araştırmanın yöntemi nasıl belirlenir?
 • Başlık nasıl yazılır?
 • Özet nasıl yazılır?
 • Anahtar kelimeler nasıl belirlenir?
 • Giriş nasıl yazılır?
 • Yöntem nasıl yazılır?
 • Bulgular nasıl yazılır?
 • Tartışma nasıl yazılır?
 • Sonuç ve öneriler nasıl yazılır?
 • Kaynaklar nasıl yazılır?
 • Kongreye bildiri nasıl hazırlanır?