Bilimsel Program

Saat 12 Mayıs 2017
09:00 Kayıt
09:00 Atatürk Anıtına Çelenk Sunma
10:00 Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
10:05 Açılış Konuşmaları
10:30 I. Oturum 12 Mayıs 2017 Saat: 10.00 – 12.30

Panel 1: 2017 ICN Teması: Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmada Hemşirelik

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nermin KILIÇ

Sağ.Bak.Hiz.Müd. Emine KOYUN

Konuşmacılar:

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Sağlık Boyutu

Doç. Dr. Zafer ÇALIŞKAN

Hacettepe Üniversitesi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmada Hemşire İnsan Kaynağı

Doç. Dr. Leman ŞENTURAN

Biruni Üniversitesi

Hemşirelik İş Yükü Analizi Samsun Örneği: Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmada Yerel Ölçekli Bir Değerlendirme

Hemşire Arzu KESKİN GÖKSEL

Samsun Kamu Hastaneler Birliği

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmada Toplum Sağlığı Odaklı  Hemşirelik Hizmetleri Samsun Örneği

Hemşire Meral AY

Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü

12:30-13:30 Öğle Arası
13.30-16:00 II.Oturum 12 Mayıs 2017 Saat: 13.30 – 16.30

Tiyatro Gösterisi: Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tiyatro Ekibi Bizim Kliniğin Hâlleri Oyunu

Panel 2: Hedefimiz İnsanların Sağlıklı Bir Yaşam Sürmelerini Ve Her Yaşta Refahını Sağlamak: Toplumsal Travmalarda Hemşirelik Hizmetleri

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Özen KULAKAÇ

Hem. Hiz.Müd. Yeşim ATEŞ

Konuşmacılar:

Toplumsal Travmalar ve Travma Yaşamış Toplumların Özellikleri

Prof. Dr. Ahmet Tamer AKER

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Travma Yaşamış Toplumlarla Çalışan Hemşireleri Güçlendirme

Yrd. Doç. Dr. Figen İNCİ

Ömer Halis DEMİR Üniversitesi

Hemşireliğin Duygusal Yükü: Ne Kadar Ağır Olabilir?

Öğr. Gör. Gülay AKMAN

Hemşirelerin Sığınmacılara Bakım Verirken Karşılaştıkları Sorunlar

Öğr. Gör. Figen ÇAVUŞOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Gazi Devlet Hastanesi Halk Dansları Ekibi Gösterisi

16:30 Kokteyl