Anasayfa

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM

Sempozyum düzenleme komitesi adına, 10-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında “Hemşirelik Hizmetlerini Güçlendirme Sempozyumu”nun gerçekleştirileceğini duyurmanın  mutluluğunu yaşıyorum. Samsun’da son iki yılda  “Hemşirelik Bakımının İyileştirilmesi” konusunu çeşitli yönleriyle tartıştık. Hatta ülkemizde gerçekleşen sosyo-demografik yapıdaki değişmeler doğrultusunda, iyi hemşirelik bakımı sunabilmenin önündeki fırsatlar ve tehditleri tartışma fırsatı bulduk. Meslektaşlarımızın iyi bir bakım hizmeti sunabilmesinin sosyal, ekonomik, yasal kaynakları uygun şekilde kullanabilmelerine bağlı olduğunu gördük. Bir başka deyişle hemşirelik hizmetleri dünyada ve ülkemizde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmakla yakından ilgilidir. Tam da bu görüşten hareketle ICN 2017 teması “Hemşireler: Sürdürülebilir gelişme hedeflerine ulaşmaya önderlik etmede öncü bir ses” olarak belirlenmiştir. Bu sempozyumun da ana teması  “SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNE ULAŞMADA HEMŞİRELİK”tir.

İlk iki günü kurslara ayrılmış olan “Hemşirelik Hizmetlerini Güçlendirme Sempozyumu”nun sabah oturumunda, sürdürülebilir kalkınmanın sağlık boyutu ve hemşire insan kaynağı ilişkisi, uluslararası, ulusal ve yerel bazda tartışılacaktır. Öğleden sonra gerçekleştirilecek oturumda ise kalkınmaya öncülük edebilecek güçte bir hemşire profili üzerinde etkili olabilecek “İnsanların Sağlıklı Bir Yaşam Sürmelerini ve Her Yaşta Refahını Sağlamak” kalkınma hedefi ile ilişkili olarak Travma Yaşamış Toplumların Özellikleri ve Toplumsal Travmalarda Hemşirelik Hizmetleri konuşulacaktır.

Sempozyumun “güçlenme ve güçlendirme” odağına katkı sağlamak üzere;

  • 10 Mayıs 2017 Çarşamba günü “Hemşirelikte Temel Araştırma Kursu”,
  • 11 Mayıs 2017 Perşembe günü ise “Travma Yaşamış Bireylere Yönelik Temel Düzey Psikososyal Bakım Kursu” düzenlenmiştir.

Sınırlı sayıda kursiyerle gerçekleştirilecek kurslara katılımınız bizleri onurlandıracaktır.

Hemşirelik haftası kapsamında düzenlediğimiz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun ili, kamu ve özel sağlık kuruluşları işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan sempozyumumuzda akademisyen, klinisyen tüm meslektaşlarımızı ve öğrencilerimizi ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtiyor, sizleri “Hemşirelik Hizmetlerini Güçlendirme Sempozyumu”na katılmaya içtenlikle davet ediyoruz.

 

Sevgi ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Özen KULAKAÇ

Sempozyum Başkanı